NGC 6543 6/11/2015
NGC 6543 6/11/2015
M57 - Nebulosa del Anillo de La Lira (NGC 6720) 6/11/2015
M57 – Nebulosa del Anillo de La Lira (NGC 6720) 6/11/2015
M42 - Gran Nebulosa de Orión (NGC 1976) y M43 Nebulosa de Mairán (NGC 1982) 6/11/2015
M42 – Gran Nebulosa de Orión (NGC 1976) y M43 Nebulosa de Mairán (NGC 1982) 6/11/2015
M57 – Anillo de la Lira – (NGC 6720) 15/10/2015
M57 – Anillo de la Lira – (NGC 6720) 15/10/2015
M27 – Nebulosa Dumbbell (o Mancuerna) -(NGC 6853) 15/10/2015
M27 – Nebulosa Dumbbell (o Mancuerna) -(NGC  6853)  15/10/2015
NGC 6781 19/8/2015
NGC 6781  19/8/2015
M57 – Anillo de la Lira – (NGC 6720)
M57 – Anillo de la Lira – (NGC 6720)
IC 1396- Nebulosa Trompa de Elefante 15/11/2014
IC 1396- Nebulosa Trompa de Elefante 15/11/2014
M8 – Nebulosa de La Laguna (o del Lago) - (NGC 6523) 19/7/15
M8 – Nebulosa de La Laguna (o del Lago) – (NGC 6523) 19/7/15
M17 – Nebulosa Omega (o del Cisne, o del Cazador, o de la Langosta)– (NGC 6618)
M17 – Nebulosa Omega (o del Cisne, o del Cazador, o de la Langosta)– (NGC 6618)
M20 – Nebulosa Trífida – (NGC 6514) 19/7/15
M20 – Nebulosa Trífida – (NGC 6514) 19/7/15
M27 – Nebulosa Dumbbell (o Mancuerna) -(NGC 6853) 19/7/15
M27 – Nebulosa Dumbbell (o Mancuerna) -(NGC  6853)  19/7/15
NGC 1977 – Nebulosa del Corredor 2/5/12
NGC 1977 – Nebulosa del Corredor 2/5/12
M43 - Nebulosa de Mairán - (NGC 1982) 2/5/12
M43 – Nebulosa de Mairán – (NGC 1982) 2/5/12
M57 - Nebulosa del Anillo de la Lira - (NGC 6720) 16/5/15
M57 – Nebulosa del Anillo de la Lira – (NGC 6720) 16/5/15
NGC 7000 - Nebulosa Norteamérica e IC 5077 - Nebulosaa del Pelícano 21/6/15
NGC 7000 – Nebulosa Norteamérica e IC 5077 – Nebulosaa del Pelícano 21/6/15