IC 2177 - Nebulosa - 24/2/19
IC 2177 – Nebulosa – 24/2/19
NGC 2238 - Nebulosa Roseta - 3/2/19
NGC 2238 – Nebulosa Roseta – 3/2/19
M1 - Nebulosa del Cangrejo - 3/2/19
M1 – Nebulosa del Cangrejo – 3/2/19
NGC 1893 - Cúmulo de los Renacuajos - 24/1/19
NGC 1893 – Cúmulo de los Renacuajos – 24/1/19
IC 1848 - Nebulosa del Alma - 24/1/19
IC 1848 – Nebulosa del Alma – 24/1/19
IC 1805 - Nebulosa del Corazón - 12/1/19
IC 1805 – Nebulosa del Corazón – 12/1/19
NGC 2244 - Nebulosa de la Roseta - 4/12/18
NGC 2244 – Nebulosa de la Roseta – 4/12/18
IC 1396- Nebulosa Trompa de Elefante - 4/12/16
IC 1396- Nebulosa Trompa de Elefante – 4/12/16
NGC 7380. Nebulosa del Mago - 26/11/18
NGC 7380. Nebulosa del Mago – 26/11/18
NGC 7380 - Nebulosa del Mago - 5/10/2018
NGC 7380 – Nebulosa del Mago – 5/10/2018
M8 - Nebulosa de la Laguna (o del Lago) - 17/8/2017
M8 – Nebulosa de la Laguna (o del Lago) – 17/8/2017
NGC 2244 - Nebulos Roseta - 12 y 18/3/2018
NGC 2244 – Nebulos Roseta – 12 y 18/3/2018
M42 - Nebulosa de Orión - 12/1/2018
M42 – Nebulosa de Orión – 12/1/2018
Nebulosas de El Velo (NGC 6992 y NGC 6995) - 6/11/2017
Nebulosas de El Velo (NGC 6992 y NGC 6995) – 6/11/2017
Nebulosa de El Velo (NGC 6995) - 6/11/2017
Nebulosa de El Velo (NGC 6995) – 6/11/2017
Nebulosa de El Velo (NGC 6992) - 6/11/2017
Nebulosa de El Velo (NGC 6992) – 6/11/2017